DeepResource

Observing the world of renewable energy and sustainable living

Archive for the category “energy”

Researchers Produce (a Little) Electricity out of Thin Air

[source]

The system is quite straightforward and consists of a thin film of protein nanowire just seven micrometers (sometimes known as a microns) thick which is positioned between two electrodes and exposed to the air. For reference, a human hair is roughly 75 microns across, depending on the person.

This nanowire film absorbs water vapor present in the atmosphere, thus creating a small electrical charge through the diffusion of protons in the material.

“I found that exposure to atmospheric humidity was essential and that protein nanowires adsorbed water, producing a voltage gradient across the device,” Yao said.

Similar experiments have been conducted previously using nano materials like graphene, but they only produced intermittent, short bursts of electricity, rather than a “continuous voltage output” like the Air Gen system.

Air-Gen reportedly produces a sustained voltage of 0.5 volts at 17 micro amperes per square centimeter; in other words, you’d need multiple Air-Gen devices linked together to charge your smartphone, so don’t throw out those solar panels just yet.

0.5 Volt and 17 micro ampere per centimeter, that would be 0.35 Watt/m2 or 0.5 Watt for a surface like that of 300 Watt standard panels.
Indeed, don’t throw away your solar panels. Useless.

Next.

[nature.com] – Power generation from ambient humidity using protein nanowires
[wikipedia.org] – Geobacter
[rt.com] – Researchers produce electricity out of thin air
[umass.edu] – UMass Amherst Generates Electricity ‘Out of Thin Air’
[spiegel.de] – Forscher erzeugen Strom aus Luftfeuchtigkeit

Energy Cost Webserver

Online LowTech Magazine has a privately-owned dedicated web server to run their sustainable magazine, powered by a 50 Watt solar panel and 0.17 kWh battery.

During the period under study (351 days), the solar powered website received 865,000 unique visitors. Including all energy losses in the solar set-up, electricity use is then 0.021 watt-hour per unique visitor. One kWh solar electricity can serve almost 50,000 unique visitors. This is all renewable energy and as such there are no direct associated carbon emissions.

If there is not enough sunshine, the site is offline. Yet the site was available for 98.2% of the time, with a downtime of only 152 hours over almost a year.

[lowtechmagazine.com] – How Sustainable is a Solar Powered Website?

Power Mix India

[cleantechnica.com] – Share of Fossil Fuel In Indian Power Mix Drops For 14th Consecutive Quarter

Germany: Spectacular Growth With Less Energy and Emissions

Germany 1990-2017:

+50% economic growth
-9% primary energy consumption
-28% less emissions

[cleanenergywire.org] – Germany’s energy consumption and power mix in charts

Energy in the Netherlands 2019

Infographic depicting the energy consumption in the Netherlands:

Sector PJ %
Industry 1132 46
Households 673 28
Transport 500 20
Agriculture 135 6
Total 2440 100

197 Megaton CO2-emissions

[energieinnederland.nl] – Project site
[energieinnederland.nl] – English

Energy Transition in Germany Stagnating

“Energy transition: how a great idea is under threat due to German small-mindedness”

Renewable energy showcase country Germany is showing signs of fatigue. Popular and political support for the Energiewende is still massive, the devil however is in the detail. With renewable electricity generation currently at 40%, the German power industry has arrived at a critical point, where storage no longer can be ignored. If no serious storage solution is provided, too much expensive fossil and/or nuclear reserve capacity is needed on stand-by to guarantee provider security.

Required conventional backup to guarantee energy security as a result of (as of yet) lacking storage options.

Another problem is the limited capacity of the grid. Plans and money for a substantial expansion are available, resistance however from the “yes-renewable-energy-but-not-in-my-backyard” crowd is a major stumbling block, especially against the Nord-Sued-Trasse, a massive new power line, aimed at bringing offshore wind energy from the North Sea to southern Germany.


Planned new power lines

Website comment: it is very well possible that the energy transition in Germany will stagnate for a couple of years, for political and technical reasons. But, the energy transition will come anyway, in leaps and bounds. The most pressing issue is storage. Many potential solutions already exist but need to come down further in price and achieve economy of scale. And climate change will provide the impetus to get the transition going.

[welt.de] – Deutschlands Bedarf an Reserve-Kraftwerken verdoppelt sich
[spiegel.de] – Murks in Deutschland
[uni-muenster.de] – Energiewende geht voran – aber nicht so rasch wie gewuenscht
[augsburger-allgemeine.de] – Pläne für Nord-Süd-Trassen

Read more…

Reducing Energy Losses with Superconductivity

Dutch language video

Towards superconductivity at ambient temperature.

[wikipedia.org] – Superconductivity
[assembleespeakers.com] – Dave Blank

“Climate Change, Are We Doomed?” Public Discourse Heating Up in Holland

Ir. Guus Berkhout is niet zo maar iemand: afgestudeerd TU-Delft, lid Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. O.a. gewerkt voor Shell. Berkhout heeft een open brief geschreven naar onze premier, zie hieronder. Daaronder ons kommentaar.

Geachte heer Rutte,

Geluk heeft te maken met geloof in de toekomst. Daarom kijken velen van mijn generatie met warme gevoelens terug naar de jaren ’60, waarin we veel minder welvaart hadden dan nu, maar waarin we vast geloofden dat alles beter zou worden. Bedrijfsinvesteringen lagen dan ook op een hoog niveau. Wat een verschil met nu, waarin onze welvaart weliswaar aanzienlijk hoger is dan toen, maar waarin het geloof in de toekomst ver te zoeken is. De huidige generatie wordt overladen met inktzwarte verhalen over de toekomst van de aarde. En ze krijgen al jaren te horen dat er in ons land honderden miljarden nodig zijn om te proberen catastrofale klimaatrampen te voorkomen. Het is volgens de klimaatbeweging vijf voor twaalf! Maar is dat wel zo?

Meneer Rutte, ik weet dat u met ons land graag voorop wilt lopen in het nemen van klimaatmaatregelen. Maar bent u er zich wel van bewust dat u vreselijk verkeerd bent voorgelicht? Realiseert u zich wel dat de werkelijkheid heel anders is dan het sombere beeld dat u nu al jaren voorgeschoteld krijgt? Weet u wel dat als we alles gaan uitvoeren wat er in uw kostbare klimaatplannen staat, de wereld slechts 0,00030C minder opwarmt? Dat getal is niet te meten!

In mijn brief wil ik u graag vijf aantoonbare onjuistheden in de argumenten van uw voorgenomen klimaatbeleid voorleggen.

De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers er van overtuigd is dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens, is een gemanipuleerd getal. Van de 11.944 klimaatartikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich daar helemaal niet over uitlieten, slechts 41 artikelen die er echt in geloofden (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen die min of meer twijfels hadden.

Klimaatverandering is een razend ingewikkeld proces en de wetenschap is er nog lang niet uit. Met name over de effecten van wolken en oceanen is nog weinig bekend. Bovendien, de nieuwste wetenschappelijke resultaten laten zien dat de invloed van CO2 op de temperatuur aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat. Dat verklaart waarom tot nu toe de voorspellingen van klimaatmodellen altijd veel te hoog uitkwamen. De daaraan gekoppelde doemverhalen zijn dus niet op feiten maar op fictie gebaseerd.

De wereld van het klimaatonderzoek zit al jarenlang vol met bedenkelijk gedrag. Temperaturen uit vroegere warme perioden worden naar beneden bijgesteld, met als gevolg dat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de geschiedenis. Ook zien we regelmatig dat metingen van nu juist naar boven worden bijgesteld, met als gevolg dat metingen en modelresultaten goed overeen lijken te komen. Waarom deze misleidende acties in naam van de wetenschap?

Zon en wind kunnen bij lange na niet ons land voorzien van voldoende energie. Dat is geen zaak van technologie, maar van klimaat. Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Bovendien, ons land is welvarend en gebruikt daardoor veel energie. We zullen ons land dus propvol moeten gaan zetten met windparken en zonneweiden. Als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is dat geen prettig vooruitzicht. Maar het is nog erger. We zullen ook nog een peperduur back-up systeem operationeel moeten houden om energie te leveren op dagen met weinig zon en wind.

De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter dan het verbranden van steenkool. Waterstof dan? Helaas, waterstof is een zeldzaam gas in de natuur. Dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is goedkope groene elektriciteit nodig. Maar die hebben we juist niet. Dus zitten we hier in een cirkelredenering.

In conclusie, meneer Rutte, de wetenschap weet het nog (lang) niet, de natuurlijke fenomenen zon + wind zullen in ons land nooit de benodigde hoeveelheid energie op een betrouwbare en betaalbare manier kunnen leveren, het verbranden van biomassa is erger dan het verbranden van steenkool en groene waterstof is pas toepasbaar als we de groene energie hebben om het te maken.

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.

Daarom, tot slot meneer Rutte, mijn dringende advies aan u is om klimaatbeleid over een heel andere boeg te gooien. Het kan nu nog. Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, stop met de omvangrijke houtkap, temporiseer de energietransitie en geef de burger juiste informatie over de nationale kosten. De laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels van ja-knikkers mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?

[climategate.nl] – Open brief aan Mark Rutte
[climategate.nl] – Guus Berkhout: ‘Stop met doemdenken!’
[wikipedia.org] – Guus Berkhout

Onze reaktie:

Read more…

Holland 2018 – 3% Economic Growth, 1.5% Less Energy Use

[source]

2018 was an extremely good year for the Dutch economy with nearly 3% growth. Yet the total energy consumption declined with 1.5%. Total share fossil fuel decreased with 2%.

Natural gas: 40%
Oil: 40%
Coal: 11%

The rest is renewables, nuclear, biomass, electricity import. Holland is (not yet) a big player in renewable energy.

The most important message is, that regardless of the energy source, it is possible to have substantial economic growth and still use less energy.

[nu.nl] – Energieverbruik gedaald in 2018, vooral minder steenkool verbruikt

Energy Transition Index 2019

The World Economic Forum studied 115 countries to see which ones were the best prepared to achieve the renewable energy transition first. The result was no surprise: Europe is best positioned, just like last year.

The report says despite the diversity of the top performing nations in their primary energy mix, systems and resources, they all share certain characteristics, demonstrating a combination of technical advances and effective policy-making and implementation.

Countries with high ETI scores also performed well on their readiness for energy transition, with Finland topping that list, followed by Denmark, and Austria in third.

Again, these countries have commonalities: stable regulatory frameworks, innovative business environments capable of attracting investment and strong political commitment to energy transition.

[weforum.org] – European Countries Are The Most Ready For Global Energy Transition

USA Energy Mix 2017

Energy Neutral Building in the Netherlands

TNO, a Dutch independent technical research institution, has written a report making an inventory of all possible means to achieve the official Dutch government goal of building energy neutrality by 2050.

[rijksoverheid.nl] – TNO-rapport TNO 2017 R10936 Inventarisatie (markt-)doorbraak technologieën voor een energie-neutrale gebouwde omgeving
[wikipedia.org] – Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

Read more…

Surplus Energy Economics

Tim Morgan proposes an energy- and EROI-centric view of the economy instead of a financial-centric approach.

Our comment: we do not know the work of Tim Morgan, but agree that energy is a far more important factor to explain the economy than finance. We are not as pessimistic that prosperity is a thing of the past and believe that technology can compensate for loss of cheap fossil energy.

[surplusenergyeconomics] – #108: SEEDS goes public
[economist.com] – Terrifying Tim from Tullett
[gresham.ac.uk] – Speaker dr. Tim Morgan
[amazon.co.uk] – Life After Growth: How the global economy really works – and why 200 years of growth are over

From Amazon.co.uk:

Why, years after the banking crisis, is the global economy still mired in recession and burdened by enormous debts? Why have the tried-and-tested economic policies of the past failed us this time? In Life After Growth, leading City analyst Tim Morgan sets out a ground-breaking analysis of how the economy really works. Economists are mistaken, he argues, when they limit their interpretation of the economy to matters of money. Ultimately, the economy is an energy system, not a monetary one. From this, it follows that we need to think in terms of two economies, not one – a ‘real’ economy of work, energy, resources, goods and services, and a parallel, ‘financial’ economy of money and debt. These two economies have parted company, allowing the financial economy to pile up promises that the real economy cannot meet. Starting with the discovery of agriculture, Tim Morgan traces the rise of the economy in terms of work, energy and resources. The driving factor, he explains, has been cheap and abundant energy. As energy has become increasingly costly to obtain, the potential for prosperity has diminished, to the point where growth in the real economy has ceased. An immediate problem is that our commitments – including debt, investments and welfare promises – cannot be honoured, which means that we can expect the financial system to be wracked by value destruction. At the same time, we need to adapt to a future in which prosperity can no longer be taken for granted. #lifeaftergrowth

IEA Webinar – Energy Efficiency Indicators

[iea.org] – Energy Efficiency Indicators Highlights 2016 (pdf, 154p)

Graphs below:

Read more…

Tracking Clean Energy Progress: 2017

Is the world on track to meet the 2025 interim climate change targets?

Go to the original IEA tracker here for the details:

[iea.org] – Clean Energy Tracker 2017

World Energy Investment 2017

[iea.org] – World Energy Investment 2017
[iea.org] – World Energy Investment 2017, executive summary, pdf 12p

ECN Eindadvies Basisbedragen 2016

Dutch language report from the Dutch national energy institute ECN concerning the price structure and price recommendation of renewable energy.

[ecn.nl] – Eindadvies basisbedragen SDE+ 2016
[jaspervis.wordpress.com] – Wat kosten kern en wind?

5 Renewable Energy Gadgets

[rawlemon.com] – Spherical Solar
[vortexbladeless.com] – Vortex
[goo.gl] – Pocket Sun
[janulus.com] – Trinity Portable Wind Turbine
[nebia.com] – Nebia Shower

Vaclav Smil – Energy and Civilization

New energy big picture book by Vaclav Smil: “Energy and Civilization”.

[amazon.com] – Energy and Civilization: A History
[anoutsidechance.com] – Energy And Civilization: a review
[deepresource] – Vaclav Smil on Energy Transitions
[wired.com] – This Is the Man Bill Gates Thinks You Absolutely Should Be Reading

Electricity Generation by Energy Source and Country 2014

[tsp-data-portal.org] – Breakdown of Electricity Generation by Energy Source

Post Navigation